همه چی در بست2نی

Evrything in "Best2ni"

تاریخچه انواع اسلحه گرم

تاریخچه انواع اسلحه

تاریحچه تفنگ و انواع آن

اگر از تعریف تفنگ که عموما با آن آشنایی دارند بگذریم، باید گفت که بطور کلی دو نوع تفنگ شکاری وجود دارد: تفنگ گلوله زنی (Rifle) و تفنگ ساچمه زنی (Shotgun). تفنگهای گلوله زنی برای پرتاب یک عدد گلوله(Bullet) سربی که عمدتا دارای روکش برنجی یا مسی هستند به کار می رود و تفنگهای ساچمه زنی برای پرتاب تعدادی ساچمه (Shot) سربی بکار گرفته می شوند. بدین ترتیب سلاحهای گلوله زنی دقیق و در عین حال مخربتر از تفنگهای ساچمه زنی هستند. از طرف دیگر تفنگهای ساچمه زنی نیاز به هدف گیری دقیق ندارند و لذا با این نوع تفنگها می توان اهداف متحرک را بهتر مورد هدف قرار داد، با این حال برد مفید این سلاحها بسیار کمتر از سلاحهای گلوله زنی هستند.

ذکر این نکته ضروری است که بعضی از افراد تفنگهای بادی را تفنگ ساچمه زنی می نامند. در واقع این دو از یکدیگر متمایز هستند. اگرچه تفنگهای بادی هم نوعی ساچمه سربی پرتاب می کنند اما از آنجا که انرژی آنها از هوای فشرده تامین می شود لذا به آنها تفنگ بادی گفته می شود (Air Rifle).

کالیبر و نمره در سلاحهای گلوله زنی و ساچمه زنی

 

قطر داخلی لوله در تفنگهای گلوله زنی و ساچمه زنی دارای تنوع زیادی است.

قطر داخلی لوله در تفنگهای گلوله زنی را کالیبر (Caliber) می گویند که برحسب میلیمتر یا اینچ بیان می شود. تنوع کالیبر در تفنگهای گلوله زنی بسیار زیاد است. البته عدد یک کالیبر صرفا به قطر داخلی لوله تفنگ اشاره نمی کند بلکه فشنگ مورد استفاده در هر کالیبری از نظر ویژگیها و اندازه های پوکه، منحصر به فرد است.

قطر داخلی لوله تفنگهای ساچمه زنی را نمره یا مقیاس (Gauge) می گویند و واحد خاصی ندارد. لوله تفنگهای ساچمه زنی در نمره های مختلف از قبیل 10، 12، 16، 20، 28، و 410 عرضه می شود. این مقیاس دارای تعریف خاصی است. بنابراین تعریف، قطر داخلی لوله تفنگ ساچمه زنی در یک مقیاس معین برابر است با قطر همان تعداد گلوله سربی به نحوی که وزن آن تعداد گلوله سربی معادل یک پوند باشد.

مثلا قطر داخلی لوله تفنگ نمره 12 معادل قطر یک عدد گلوله سربی است که وزنی معادل یک دوازدهم پوند داشته باشد (هر پوند معادل ۴۵۳گرم است). این قاعده در مورد تفنگ ساچمه زنی نمره 410 صادق نبوده و قطر داخلی لوله این تفنگ 410 هزارم اینچ است. بنابراین هر چه نمره یک تفنگ کوچکتر می شود، قطر داخلی لوله آن بزرگتر می شود. یعنی نمره 10 بزرگتر از نمره 12 است. متداولترین نمره در تفنگهای ساچمه زنی نمره 12 است.

برعکس تفنگهای گلوله زنی، در تفنگهای ساچمه زنی تنوع زیادی از نظر طول فشنگ مشاهده نمی شود. معمولا پوکه این فشنگها در سه اندازه 70 میلیمتر (دو و سه چهارم اینچ)، 76 میلیمتر (سه اینچ) و 89 میلیمتر (سه و نیم اینچ) وجود دارد. در پوکه های 76 و 89 میلیمتری مقدار وزنی بیشتری ساچمه وجود دارد که به این نوع فشنگها اصطلاحا مگنوم (Magnum) می گویند.

انواع سلاحها از نظر مکانیزم فشنگ گذاری و مسلح شدن

کمرشکن:

 

تفنگهای تک لول و دولولی هستند که برای فشنگ گذاری باید آنها را تا کرد.

چخماقی (Hammer):

 

با بازکردن تفنگ، فشنگ گذاری می شود و برای مسلح کردن باید چخماق را عقب کشید.

کوسه (Hammerless):

 

چکش(ها) در داخل اسلحه جاسازی شده و از بیرون مشاهده نمی شود. با باز کردن سلاح، مسلح می شود.

گلنگدنی (Bolt Action):

 

با زدن گلنگدن یک فشنگ از خزانه داخل لوله شده و همزمان تفنگ مسلح می شود.

دستکش یا پمپی (Pomp Action):

 

با کشیدن دسته ای که زیر لوله سلاح قرار دارد، یک فشنگ از خزانه داخل لوله شده و همزمان تفنگ مسلح می شود.

اهرمی (Lever Action):

 

با کشیدن اهرمی که زیر اسلحه و نزدیک ماشه قرار دارد، یک فشنگ از خزانه داخل لوله شده و همزمان تفنگ مسلح می شود.

نیمه خودکار (Semi Automatic):

 

فقط یکبار گلنگدن کشیده شده و بدین ترتیب یک فشنگ داخل لوله می شود و همزمان تفنگ مسلح می شود. بعد از هربار شلیک پوکه خالی به بیرون پرتاب شده و یک فشنگ دیگر در لوله قرار می گیرد و همزمان تفنگ مسلح شده و آماده شلیک بعدی می شود. تفاوت آن با تفنگهای خودکار (Automatic) این است که لازم است برای هر شلیک یک بار ماشه را چکاند و سلاح بصورت مسلسل عمل نمی کند. اصولا در شکار، از سلاحهای خودکار (مسلسل) استفاده نمی شود.

انواع سلاحها از نظر خزانه فشنگ

 

بدون خزانه فشنگ:

فشنگ مستقیما داخل لوله سلاح قرار داده می شود. در تفنگهای کمرشکن.

با خزانه فشنگ ثابت:

عمدتا در تفنگهای گلنگدنی. مخزن فشنگ در زیر گلنگدن کار گذاشته شده و از بالا فشنگ داخل خزانه می شود.

با خزانه فشنگ متحرک (خشاب) (Magazine):

عمدتا در تفنگهای گلوله زنی بخصوص نوع خفیف. تعدادی فشنگ در خشاب قرار داده شده و سپس خشاب از زیر تفنگ داخل می شود.

خزانه فشنگ لوله ای (Tube Magazine):

در برخی از کالیبرهای تفنگهای گلوله زنی مثل خفیف و در تعدادی از تفنگهای ساچمه زنی بخصوص از نوع دستکش و اهرمی. فشنگ گذاری معمولا از زیر تفنگ به داخل لوله ای که حکم خزانه فشنگ را دارد و در زیر لوله و به موازات آن کار گذاشته شده است، انجام می گیرد.

انواع سلاحها از نظر تعداد لوله

 

تک لول (Single Barrel):

عمده سلاحهای گلوله زنی و تعدادی از سلاحهای ساچمه زنی دارای یک لوله هستند.

دولول (Double Barrel):

معدودی از سلاحهای گلوله زنی و بسیاری از سلاحهای ساچمه زنی دارای دو لوله هستند. در برخی از تفنگها یکی از لوله ها گلوله زنی و یکی دیگر ساچمه زنی است. سلاحهای دولول در دو شکل دولول کنارهم (Side by Side) و دولول روی هم (Over/Under) وجود دارند.

چندلول:

عمدتا سه لول و در مواردی چهار لول هم مشاهده می شود. البته بیشتر در سلاحهای قدیمی دیده می شود. عمدتا ترکیبی از گلوله زنی و ساچمه زنی هستند.

انواع سلاحها از نظر ظرفیت تعداد شلیک

 

تک گلوله در تفنگهای تک لول (Single Shot)

چند گلوله متناسب با تعداد لوله های تفنگ

چند گلوله در تفنگهای تک لول با توجه به ظرفیت خزانه فشنگ

انواع مختلف اسلحه

 

تفنگ سرپر

• تفنگ فتیله‌ای

• تفنگ چرخدنده‌ای

• تفنگ چخماقی

• تفنگ چاشنی‌دار

• تفنگ سرپر کوسه

سلاح های تک تیراندازی

 

• قناسه (دراگانوف)

تفنگ تک تیر انداز SVD یکی از شناخته شده ترین سلاح های تک تیراندازی در جهان است که بر پایه اسلحه کلاشنیکف طراحی شده است. بنابراین ساختار کلی و مکانیزم گلنگدن SVD مشابه AK-47 و برگه ناظم آتش آن دارای دو وضعیت ضامن و نیمه خودکار است.

دراگانوف یا سیمینوف SVD سلاح سازمانی تک تیراندازان ایران نیز می باشد.

ایووژنی فدروویچ دراگانوف متولد ۱۹۲۰ در ایوسک روسیه بود. او از دوران نوجوانی در کارگاه های فلزکاری کار می کرد و در ابتدای جنگ دوم جهانی نیز به عنوان سرباز وارد ارتش سرخ شد و در گارگاه فلزکاری اسلحه هنگ مشغول خدمت شد.

• سلاح دورزن تروولو (Truvelo)

• سلاح دور زنHecate

• KSVK12.7

تفنگ گلوله‌زنی

 

• برنو

• کلاشنیکف

• ام-۱۶

• ژ-۳

• وینچستر ۲۷۰

• لبل

• موزین ناگان (پنج‌تیر روسی)

• آریساکا

• ورندل

• لینفیلد (ده‌تیر انگلیسی)

• کارکانو (شش‌تیر ایتالیایی)

• ام۱

• موزر (کارابین 98)

تفنگ ساچمه‌ای

• پنج‌تیر پران

 

پنج‌تیر پران تفنگ ساچمه‌زنی است که توان شلیک پنج تیر فشنگ به صورت نیمه خودکار را دارا میباشد. کالیبر آن معمولاً ۱۲ میلیمتر است.

شات گان یا تفنگ ساچمه‌زنی که فشنگ‌های ان پشت سر هم ودر خشاب لوله‌ای شکلی در زیر لوله واقع شده با فشار مستقیم گاز باروت (واکنش نیروی شلیک تیر به سمت عقب) گلنگدن را حرکت داده و پوکه‌کش متصل به گلنگدن پوکه رابه بیرون پرتاب می کند وگلنگدن در برگشت تیر دیگری را از خشاب به جان لوله منتقل می نماید.

در ایران در اصطلاح شکارچیان دو نوع پنج تیر وجود دارد: پران و دستکش. پران که همان نوع اتوماتیک باشد و دستکش به اصطلاح به نوع و مکانیسم Pistone Action گفته می شود که گلنگدن (که در زیر لوله واقع شده) با دست تیرانداز حرکت داده می شود. البته هردو نمونه پوکه را پرت می‌کنند و اصطلاح پران (پرت کننده) در مورد دولول‌هایی که دارای این سیستم می باشند هم ذکر میگردد.

واژه پران هیچ چیز را غیر از پرتاب پوکه به بیرون بدون دخالت دست تیرانداز را گواهی نمی دهد. بهترین سازندگان Benelli, Browning, Remington, Winchester, Bretta, Franchi هستند. معروف ترین پران ها در ایران ، نوع بلژیکی می باشد.تفنگ 5 تیر پران بلژیک ساخت کمپانی F.N بوده و از روی مدل مشهور Browning Auto-5 الگو برداری شده است. در ایران قیمت تفنگ پران از ۲۵ میلیون تا ۷ میلیون تومان است. ترکیه نیز تفنگ های زیادی به بازار ارایه کرده ولی بیشتر آنها نامرغوب می باشند. بیشتر پران ها ته‌پر می باشند. پران ها به چند دسته تقسیم می‌شوند: دوتیر پران، پنج‌تیر پران، هفت‌تیر پران، هشت‌تیر پران، ده‌تیر پران. معروف ترین پران دستکش مربوط به کارخانه وینچستر می باشد. تفنگ پران برای افرادی که سریع تیر اندازی می کنند بسیار ایدال می باشد ولی برای افراد تازه کار مفید نیست زیرا امنیت بالایی ندارد. تفنگ پران تمام خودکار زیاد وارد بازار ایران نشده و قیمت بسیار بالایی دارد.

• براونینگ

 

نام کارخانه سازنده برای اشاره به سلاح کمری نیمه خودکار کالیبر ۹میلیمتر این کارخانه.

• نخجیر

 

این اسلحه در دو نوع نخجیر ۱ (تک لول) و نخجیر۲ (دولول بغل هم) وجود دارد. ساخت کشور ایران است و قیمت آن بین ۸۰۰ هزارتومان تا دو میلیون تومان است. در کل اسلحهٔ سنگینی نسبت به بقیهٔ تفنگ‌های ساچمه زنی است. اخیرن سه نوع گلوله زنی با کالیبر های (270و8/57و308) تولید می شود که اسله های نسبتن خوبی به شمار می ایند.

• بنلی M1

 

بنلی ام‌۱ (سوپر ۹۰) (Benelli M1 (Super 90)) یک سلاح نیمه‌خودکار است. سازندهٔ این سلاح شرکت ایتالیایی بنلی آرمی اسکپی.ای. (Benelli Armi S.P.A.) می‌باشد.

بنلی ام‌۱ در گونه‌های مختلف شهری، انتظامی و نظامی ساخته شده‌است.

تفنگ بادی

 

• تفنگ بادی وایرخ

• دیانا

• تفنگ ویبلی هاواک محصول کشور انگلستان.

• تفنگ بادی شادو ۱۰۰۰ سـاخت کمپانی Gamo اسپانیا

ساچمه تفنگ بادی

• انواع ساچمه‌های تفنگ بادی

 

تفنگ الکترونی

ماهیت فیزیکی

 

اجسام معمولی هنگام برخورد با یکدیگر گرم می‌شوند و گاهی گرمای تولید شده به قدری است که به آسانی می‌توان آن را حس نمود. الکترونها نیز هنگام برخورد با مواد ، گرما تولید می‌کنند و انرژی جنبشی آنها در هنگام تبدیل به انرژی گرمایی شده و دمای جسم افزایش می‌یابد. برای آنکه این انرژی سبب ذوب یا تبخیر مواد شود، الکترونها باید انرژی لازم برای این کار را داشته باشند. در اینجا درباره چگونگی تولید الکترونها ، افزایش انرژی آنها ، نحوه حرکت و چگونگی متمرکز ساختن آنها بر روی ماده مورد نظر ، ضمن تشریح اجزای تفنگ الکترونی بحث می‌شود.

ساختمان تفنگ الکترونی

 

انواع سلاح کمری

 

در زبان فارسی نام‌های دیگری نیز برای اشاره به انواع سلاح کمری بکار برده می‌شود. این نام‌ها گاه از نوع خاص سلاح گرفته شده و گاه از نام کارخانه سازنده یا حتی نام شهری که کارخانه در آن واقع است. در مواردی هم نام مدل سلاح بجای سلاح کمری بکار می‌رود. برخی از این نام‌ها با توضیحاتی در زیر آورده شده :

● اتوماتیک

نامی برای اشاره به سلاح‌های کمری نیمه خودکار مانند کلت و براونینگ.

● اسپرینگ‌فیلد

برای اشاره به رولور کالیبر ‎۰/۳۸ اسمیت و وسون. از نام شهری که کارخانه اسمیت و وسون در آن قرار دارد.

● اسلحه کمری

جمع عربی اصطلاح «سلاح کمری» که بسیار رایج است.

● براونینگ

نام کارخانه سازنده برای اشاره به سلاح کمری نیمه خودکار کالیبر ۹میلیمتر این کارخانه.

● پارابلوم

نام سلاح کمری آلمانی لوگر که در ارتش آلمان نازی رایج بود.

● پیشتو

همریشه با واژه پیستول در زبان‌های اروپایی، به معنای سلاح کمری.

● پیشتاب

تلفظ دیگری از نام قبلی.

● تپانچه

احتمالاً از «ته پنجه»، در اصل به معنی سیلی و ضربه با دست و لی یعدها برای اشاره به هر نوع سلاح کمری. طپانچه هم نوشته شده است.

● ده‌تیر

سلاح کمری ماوزر آلمانی که خزانه آن ده فشنگ گنجایش دارد.

● ده‌تیر آلمانی

● رولور

نوعی اسلحه کمری که فشنگ‌های آن در یک گردونه قرار دارند. از Revolver نام فرانسوی این گونه.

● ششلول

نام دیگر رولور

● کلت

اصلاً برای اشاره به سلاح کمری کلت کالیبر ‎۰/۴۵ از کارخانه کلت آمریکا و بعدها به هر سلاح نیمه خودکار که کمابش شبیه آن باشد گفته شده است.

● کمری

کوتاه شده اصطلاح «سلاح کمری».

● نوغان

نام رولور ساخت کارخانه موزین-ناگان روسیه. ناغان هم گفته شده است.

● هفت‌تیر

منشا این نام روشن نیست، احتمالاً از سلاح کمری که هفت فشنگ گنجایش داشته گرفته شده است.

● والتر

نام کارخانه اسلحه‌سازی آلمانی، برای اشاره به سلاح کمری نیمه خودکار ساخت این کارخانه که در جنگ جهانی دوم رایج بود.

● موزر

همان ده تیر آلمانی.

انواع تفنگ گلوله زنی

تفنگ برنو

 

بـِرنو نوعی تفنگی تک تیر و بسیار قوی با برد زیاد (۱۵۰۰ متر) و کالیبر ۹۲/۷ میلیمتر است که نخستین بار در شهر برنو در کشور چکسلواکی ساخته شد.

امتیاز ساخت آن به ایران داده شده‌است. برنو را چکسلواکی از تفنگی بنام ماوزر ۹۸ک (mauser۹۸k) ساخت آلمان اقتباس کرده‌است اولین بار در سال ۱۳۰۹ شمسی با فرمان رضا شاه به ایران آورده شد.

تفنگ برنو در سه مدل کوتاه و بلند و متوسط ساخته می‌شود. به تازگی در ایران جایگزین سلاح‌های شکاری گردیده‌است و به‌عنوان رایج ترین تفنگ شکاری گلوله زنی استفاده می‌شود. قیمت یک مدل کوتاه آلمانی آن به ۲ میلیون تومان می‌رسد.تفنگ برنو پس از ورود به ایران در ردیف سلاح‌های سازمانی ارتش قرار گرفت امابا ورود تفنگ ام ۱ جای خود را به این تفنگ نیمه خودکار داد.اما همچنان جایگاه خود را در بین مردم و بخصوص عشایر لر حفظ نمود چرا که به عقیده آنها برنو بهترین بوده و هست.

برنوهای ساخت ۱۳۰۹ و ۱۳۱۷ از اهمیت و قابلیت‌های بالاتری برخوردار هستند اما مدلی قدیمی تر از این اسلحه وجود دارد که نقش شاهینی در حال پرواز را برخود دارد که ورود آن را به سال ۱۲۹۸ و توسط میرزا کوچک خان نسبت می‌دهند.

کلاشینکوف

 

کلاشنیکف آ-کا-۴۷ (به روسی: Калашникова AK-۴۷) که در ایران به لفظ عامه گاهی آن را کلاشینکف و یا به طور خلاصه کلاش نیز می‌نامند، اسلحه‌ای انفرادی است که به حالت تمام اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک می‌تواند تیراندازی کند. این اسلحه دارای خشاب‌های ۳۰، ۴۰ و ۷۵ فشنگی (قابلمه‌ای) می‌باشد.

این سلاح به روش غیرمستقیم و با فشار گاز ناشی از انفجار باروت مسلح می‌شود و سیستم قفل گلنگدن آن از نوع چرخشی است. این سلاح در سه نوع با قنداق ثابت، تاشو از زیر، و تاشو از بغل ساخته می‌شود که نوع تاشو آن به دلیل اشغال کردن فضای کمتر و حمل آسانتر مورد توجه قرار گرفته‌است. به خاطر کوچکی و سبک بودن نسبی در جنگ‌های چریکی (پارتیزانی) کارایی دارد. کالیبر اصلی آن ۷٫۶۲ است ولی در کالیبرهای دیگر نیز ساخته شده‌است.کشورهای مختلفی (بیشتر از بلوک شرق) و از جمله ایران، این سلاح را در انواع مختلف به تولید رسانده‌اند و هم اکنون این اسلحه به دلیل کارایی بالای خود در سازمان رزم نیروهای مسلح ایران قرار دارد.


اسلحه کلاشنیکف در سال ۱۹۴۷ توسط میخائیل کلاشنیکف در روسیه طراحی شد و در دوران جنگ سرد توسط بسیاری از کشورهای جهان به ویژه بلوک شرق استفاده گردید. در سال ۱۹۵۱ رسماً وارد ارتش روسیه گردید. بدنه ان از فولاد نرم ساخته شده وبقیه قسمتها پرسکاری شده‌است. درحدودسال ۱۹۵۹ نوع AKM (افتامات کلاشینکف مدرن) درخط تولید قرارگرفت که بر خلاف مدل آ-کا-۴۷ بدنه این سلاح ورقه پرسکاری است و در قسمتهای دیگر تغییراتی نیز داده شده‌است. قابل توجه‌است که درارتش روسیه مدل (AKM) در حال خارج شدن از رده‌است و مدل دیگری از این سلاح بنام SKS-۴۷ که از نظر ظاهر و مکانیسم مشابه این سلاح بوده وکالیبر ان کمتر است (۳۹*۴۵/۵) جانشین ان می‌گردد.

مدل‌ها

 

AK۴۷

AK۴۷ (SAR۱

AK47S

AKM

AK74U

AK۷۴

AK74S

AKS-۷۴N

AK۱۰۱

AK۱۰۲

AK۱۰۳

AK۱۰۴

AK۱۰۵

AK۱۰۷

AK۱۰۸

MODEL OF SSR-۸۵B

NORINCO AK۴۷

AKSN

تفنگ ژ3

 


مشخصات:

 

1)جنگ افزاری است خودکار که بوسیله ناظم آتش بصورت خودکار و به ضامن در می آید.

2)تنها اسلحه انفرادی در جهان که داغ نمی کند و لوله آن انحراف پیدا نمی کند.

3)با فشار مستقیم گاز باروت مسلح می شود.

4)با خشاب 20تیری تغذیه میشود .

5)بوسیله نفر حمل میشود.

6)دستگاه نشان روی آن بسادگی قابل تغییر و تنظیم است

مختصات :

 

1)کالیبر 62/7میلیمتر (30/0اینچ)

2)وزن بدون خشاب ۱۰۰/4کیلوگرم

3)طول سلاح بدون سرنیزه 5/102سانتیمتر

4)سرعت ابتدایی گلوله در ثانیه اول ۱۲۰۰متر بر ثانیه

5)نواخت تیر بطور علمی ۷۰۰الی۷۵۰تیردر دقیقه

6)نواخت تیر بطور عملی ۲۰۰الی ۲۵۰تیر در دقیقه

7)تعداد خان 4 عدد

8)گردش خان از چپ به راست

9)برد مفید ۱۰۰۰متر

10) برد موثر4000متر

11)برد نهایی 7000 متر

سازمان وخدمه :

 

جنگ افزار ژ-3 سلاحی است انفرادی ،دارای یک نفر خدمه در کلیه رسته ها.

انواع قنداق:

 

چوبی-پلاستیکی- کاچویی- و فلزی کشویی

مقدورات:

 

1.قدرت زیاد نسبت به تفنگهای مشابه با اندازه طول فشنگ ومرمی.

2.دقت تیر به خاطر طول مناسب لوله.

3.مجهز به دوربین برای استفاده در مسافتهای بیشتر از ۱۰۰۰متر .

۴.لگد کم نسبت به سلاح ام۱۶.

۵. موارد گیر نسبت به دیگر سلاح های انفرادی بسیار کمتر است.

گیر و رفع گیر

 

۱)بدنه خشاب فرورفتگی دارد یا خشاب قر شده است.

رفع گیر :خشاب را عوض کنید

۲)فشنگ کثیف یا معیوب است .

رفع گیر :فشنگ را عوض کنید.

۳)عدم چفت شدن (غلطکها در مقر مربوطه قرار نمی گیرد. )

4)دستگیره آتش محکم به جلو رها نشده است.

رفع گیر :مجددا دستگیره ها را به عقب بکشیدو رها کنید.

انواع مهمات ژ-3

 

جنگی- رسام- آتش زا- ثاقب- جنگی واترپروف(ضد آب)- آموزشی- گازی- گازی مخصوص پرتاب نارنجک تفنگی- جنگی ثاقب آتش زا- پلاستیکی

برگه ناظم:

 

سه وضعیتی" ضامن (پایین)- تک تیر(وسط)- رگبار(بالا) جدیدا ارتش ایران ژ۳رو با برگه ناظم ۴ وضعیتی تولید می کند که حالت سه تیر(با هر بار گذاشتن انگشت هر بار بر روی ماشه سه تیر شلیک می شود)بین رگبار و تک تیر قرار می گیرد.

قدرت نفوذ در بدن:

 

سلاح ژ۳ در برد موثر خود که 4000متر است بعد از اصابت گلوله به بدن شخص در هنگام خروج از بدن شخص شعاعی به اندازه ۱ متر ایجاد می کند .گلوله این سلاح می تواند با ایجاد شعاعی به اندازه یک متر از بدن ۳۰ رنجر عبور کن دبه همین دلیل سلاح ژ۳ به کشنده ترین سلاح انفرادی در جهان معروف است.در زمان جنگ تحمیلی ۲۰درصد موفقیت ایران مدیون سلاح ژ۳ است به همین دلایل در زمان جنگ تحمیلی عراقی ها به ژ۳ توپ ایرانی می گفتند.

متعلقات سلاح ژ۳:

 

۱)سرنیزه

۲) لوله رابط مخصوص رتاب نارنجک تفنگی

۳) جعبه تنظیف(این سلاح در بسیاری از موارد نیاز به نظافت ندارد)

۴) دوربین(از این سلاح می توان به عنوان یک سلاح تک تیرانداز استفاده کرد)

۵)دستگاه نشانه روی کار در شب

۶) انواع فشنگ ها

مختصات سلاح ژ۳

 

خشاب ها ۲۰ و ۴۰ و ۱۰۱ و ۳۰۰ تیری

کالیبر ۶۲/۷*۵۱ میلیمتر

نواخت تیر ۷۵۰ تا ۷۰۰ تیر در دقیقه

انرژی دهانه 290 - 300 کیلو پوند متر

برد موثر ۴۰۰۰متر

برد مفید ۱۰۰۰متر

برد نهایی ۷۰۰۰متر

تعداد خان ۴ راستگرد

طول سلاح 1020 میلی متر

طول لوله 450 میلی متر

سرعت دهانه ۱۰۰۰- ۱۲۰۰ متر در ثانیه

وزن سلاح بدون خشاب ۱00/4 کیلو گرم

وزن خشاب خالی 284 گرم

وزن فشنگ 24 گرم

شعاع دید 572 میلی متر

ام۱۶

 

ام۱۶ (در انگلیسی: M16 و یا Caliber 5.56 mm) نام سلسله مسلسل‌های جنگی مجهز ساخت شرکت کلت و تحت امتیاز ارتش ایالات متحده آمریکا است. مسلسل ام۱۶ دارای چند نسل مختلف میباشد که مدلهای ام۱۶/آ۱، ام۱۶/آ۲، ام۱۶/آ۳، ام۱۶/آ۴ را شامل می‌شوند. بیشترین کاربرد مسلسل‌های ام۱۶ در نیروی زمینی است و از دهه ۱۹۶۰ تاکنون در ارتش ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار دارد. سلسله مسلسل‌های ام۱۶ مورد استفاده بیش از ۱۵ کشور عضو پیمان ناتو و بسیاری دیگر از کشورهای جهان است. مسلسل ام۱۶ در سال ۱۹۶۴ میلادی و برای اولین بار به عنوان اسلحه سازمانی در ارتش آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.

دقت و نواخت تیر (تعداد شلیک در دقیقه) ام۱۶، بالاتر از تیربارهای ژ۳ و کلاشینکف است. کالیبر مسلسل ام۱۶، ۵٫۵۶ است و به روش غیر مستقیم توسط گاز باروت حاصل از شلیک مسلح می‌شود وسیستم قفل گلنگدن آن بصورت چرخدنده‌ای طراحی شده است.

وینچستر

 

این سلاح ساخت کارخانه «ترایسل» بوده و نحوه کارکرد آن ، مانند تفنگ های غرب وحشی و لوله تفنگ هشت خانی است که به راستی یک تفنگ کابوی می باشد. مدل 94 این سلاح ، با قنداقی از چوب گردوی آمریکایی بسیار راحت و خوش دست ساخته شده است. طول آن 20 اینچ و شکل آن به صورت 8 ضلعی می باشد. کالیبرهای ۳۷۵/۰ مگنوم ، ۴۴/۰ رمینگتون مگنوم و 0/45 کلت در اختیار شما قرار دارند و انتخاب هر یک از آنها به عهده شماست. قنداق با طراحی عالی و دستگیره خوش دست به همراه طرح کلاسیک آن به جذابیت این سلاح می افزاید. خشاب آن ظرفیت 11 فشنگ را دارد و روزنه دید عقب آن قابل تنظیم می باشد.

سلاح «وینچستر 94 اکتاگون» ، بهترین انتخاب برای آنانی است که خواهان اسلحه ای راحت و خوش دست با طرحی سنتی هستند.

تفنگ لبل

 

تفنگ لُبل مدل ۱۸۸۶ نخستین تفنگ گلوله‌زنی بود که از فشنگ‌هایی با باروت بی‌دود استفاده می‌کرد.

لبل سلاح سازمانی ارتش فرانسه از ۱۸۸۶ تا ۱۹۱۶ بود. تولید این سلاح زیر نظر سرهنگ نیکولا لبل انجام می‌شد و از آنجا با نام غیر رسمی لبل معروف شد.

کالیبر این تفنک ۸ میلیمتر بود و هشت فشنگ در خزانه آن جا می‌گرفت.

در عکس‌های دوران مشروطه، تفنگ لبل در دست برخی از مجاهدان مشروطه دیده می‌شود.

آریساکا

 

ارتش ژاپن در سال 1894 شروع به تحقیقاتی برای ساختن اسلحه ای با کایبر کوچکتر کرد تا آن را جایگزین اسلحه های موراتا سازد . بدین منظور ارتش امپراطوری گروهی را به رهبری سرهنگ ناریاکی آریساکا (Colonel Nariake Arisaka) مسئول رسیدگی به این امر نمود . اولین نمونه ای که از اسلحه های آریساکا ساخته شد مدل آریساکا 30 بود که در حقیقت به مناسبت سی امین سال امپراطوری مئی جی ، چنین نامی به خود گرفت که مصادف بود با سال 1897 میلادی . این اسلحه در سال 1905 میلادی در جنگ بین ژاپن و روسیه نقصهایی را از خود بروز داد که موجب شد مدل ارتقاء یافته این اسلحه در همان سال 1905 میلادی با نام آریساکا 38 ساخته شود . عدد 38 نیز در نام این مدل به سی و هشتمین سال امپراطوری مئی جی بازمی گردد . این سلاح در مدلهای مختلف من جمله نوع بلند و نوع کاربین توسط حکومتهای مختلفی ساخته شد و تعداد تولید شده آن بیش از سی میلیون تخمین زده می شود . این سلاح از سال 1898 میلادی تا پایان جنگ جهانی دوم یعنی 1945 میلادی ساخته می شد . هر چند که مدلهایی دیگری از این سلاح بعد از آن تولید شدند ولی تا پایان جنگ ساخت مدل 38 متوقف نشد .

بین مدل 30 و 38 مدل دیگری نیز با نام آریساکا 35 در سال 1892 میلادی برای نیروی دریایی ژاپن طراحی و ساخته شد که بعد از آمدن مدل 38 ، این مدل جایگزین دو مدل قبلی گردید . این اسلحه با عملکرد گلنگدن است یعنی بعد از هر شلیک باید گلنگدن کشیده شود .

توضیحات در مورد سلاح

 

Name: Arisaka Type 38

کالیبر : 50 × 6.5 میلی متر

Caliber: 6.5x50SR

کشور سازنده : ژاپن

Country of origin: Japan

وزن : 4.12 کیلو گرم

Weight: 4.12 kg

طول اسلحه : 1275 میلی متر

Overall length: 1275 mm

طول لوله : 800 میلی متر

Barrel length: 800 mm

ظرفیت خشاب : 5 فشنگ

Magazine capacity: 5 rounds

نخجیر 3

 


مشخصات فنی G36[/b]

 

گلنگدن و مکانیزم گاز G36 بسیار شبیه به AR-18 بوده که البته نسبت به آن مورد بهینه سازی و اصلاح قرار گرفته است.در نتیجه ی این پیشرفت نسبی در یک تست بعد از شلیک هزار تیر در بررسی هایی که به عمل آمد هنوز هم مکانیزم کاملا تمیز بود.تمیز کردن اسلحه نیز به سادگی با یک پرس نرم و حلال رقیق و سپس با روغن کاری انجام می گیرد.

G36 سلاحی با مکانیزم گازی است که قفل گلنگدن آن چرخشی از نوع استونر(یوجین استونر طراح M16) است.این مکانیزم یک سنت شکنی از طرف((هکلرکوخ))محسوب می شود که تاکنون در سلاح های بزرگ حود از سیستم قفل تاخیری مکشی استفاده می کرده است.

تمام سیستم های متحرک سلاح اعم از گلنگدن و حامل گلنگدن فنرها و قطعات رابط کوچک از پلیمرهای تقویت شده با فیبرکربن ساخته شده اند که این موجب کاهش وزن و سادگی در نگهداری همچنین افزایش قابلیت اطمینان شده است.

G36K مدل کارابین این سلاح بوده که تنها تفاوت آن با مدل اصلی در لوله و محافظ دست کوتاه شده آن است.همچنین MG36 مدلی به عنوان تیربار مورد استفاده قرار می گیردد دارای لوله قوی تر و دو پایه و همچنین خشاب کاسه ای با ظرفیت 100 تیر است.G36C نیز به گونه ای طراحی شده با لوله ی کوتاه تر برای استفاده یگان نیروهای مخصوص است که به تعبیری حتی از آن به عنوان یک SMG با کالیبر بزرگ نیز می توان نام برد.

G36 پایه از یک خشاب 30 تیر با جنس شفاف تغذیه می شود که در کنار دارای گیره هایی برای متصل کردن دو یا سه خشاب جهت سرعت عمل در تعویض آن است.ناگفته نماند این سلاح به صورت مدولی ساخته شده است و با ابزار ساده ای می توان حتی در مناطق درگیری آنرا تبدیل به گونه ی دیگری از G36 کرد.

در اهرم انتخاب آتش سلاح حالت های ضامن تک تیر شلیک دو تیر یا سه تیره و مسلسل تعبیه شده است و حالت فقط تک تیر برای کاربران غیر نظامی و پلیس در حال ساخت است.

G36 ارتش آلمان مجهز به دوربین چشمی با بزرگنمایی 5/3 برابر بوده که به صورت استاندارد دارای یک سایت نشانه گذاری نقطه قرمز تابشی نیز است.سایت چشمی از 200 تا 800 متر علامتگذاری شده و از قسمت بغل دارای بخشی است که در نشانه گیری اهدافی با سرعت 15 کیلومتر بر ساعت در مسافت 200 متری از هر دو طرف چپ و راست پیشگامی ایجاد می کند.

G-36

 

پس از لغو پروژه ی G11((هکلرکوخ)) در پایان جنگ سرد سه گزینه بعنوان سلاح سازمانی ارتش آلمان مطرح شد.اول در ادامه دادن به استفاده از سلاح قدیمی G3 دوم استفاده از هزاران قبضه کلاشینکف AK-47 موجود در انبارها باقیمانده از ارتش آلمان شرقی(بعد از اتحاد دو آلمان) و در نهایت طراحی و ساخت یک سلاح مدرن و جدید که گزینه اخیر پس از بحث و تبادل نظرهای بسیار مورد قبول واقع شده و کمپانی معظم((هکلرکوخ))مسئول ساخت این سلاح گردید.

قابل ذکر است که تفنگ تفنگ تهاجمی سلاح اصلی سرباز پیاده نظام است.علی رغم پیچدگی فوق العاده میدان های نبرد الکترونیکی امروز هنوز پیروزی در جنگ با طرفی است که سربازان تفنگ بدست خود را جهت اشغال کردن و گرفتن زمین به جلو می فرستد.

برای انجام چنین عملی سربازان پیاده نظام به سلاحی نیاز دارند که قابل اعتماد بوده وزن کمی داشته حساس به نوع مهمات مورد استفاده نبوده شرایط سخت محیطی را بخوبی تحمل کرده به سادگی قابل تعمیر نگهداری و سرویس کردن و از دقت و برد قابل قبولی برخوردار بوده و در نهایت کار کردن با آن(فاکتورهای ارگونومی لوازم جانبی مونتاژ و سایت هدفگیری) آسان و بدون مشکل باشد.این چنین مشخصاتی پیش فرض فلسفه ساخت تفنگ تهاجمی سازمانی ارتش آلمان G36(GEWEHR 36 را تشکیل می دهند.

G36 در سال 1990 از پروژه HK-50 ارتش آلمان(BUNDESWEHR) بوجود آمد که شامل یک سری سلاح در کلاس های متفاوت با مشخصات یکسان بوده.G36 پیش از اینکه یک طرح انقلابی باشد در نتیجه تکامل طرح های دیگر بوجود آمده است و با وجود اینکه حداکثر تکلولوژی روز در آن مورد استفاده قرار گرفته در واقع تکلولژی فوق العاده ای در آن به چشم نمی خورد.

ناگفته نماند هسته مرکزی G36 با اندکی تغییرات در ایالات متحده تبدیل به دو سلاح XM-8 و مدول انرژی جنبشی XM-29 شده است که این نشان از بی عیب و نقص بودن طرح G36 دارد.

برتا 70» ، اسلحه ای ارتقاء یافته بر اساس نیازها » [سلاح های سبک]

این سلاح ، امتحان خود را در بسیاری از عملیاتهای خارجی پس داده است. اطمینان از عملکرد و کیفیت بالای آن ستوده شده و در سه مدل متفاوت ، به منظور تطابق با نیازهای ناتو ، ساخته شده است:

مدل «آ آر ۹۰/۷۰» برای پیاده نظام

مدل «آ آر ۹۰/۷۰ اس» برای شلیک به صورت تک تیر

مدل «اس سی ۹۰/۷۰» برای نیروهای ویژه

مدل «اس سی پی ۹۰/۷۰» برای نیروهای هوابرد و زرهی

مدل های «آ آر» و «اس سی» ، در قنداق متفاوتند.

مدل «آ آر» با قنداق پلیمری و قبضه پلاستیکی عرضه شده اند. مدل «اس سی» با قبضه پلاستیکی و قنداقی از جنس آلیاژ سبک و تاشو عرضه شده که باعث کاهش طول سلاح می شود. طراحی قنداق تاشو به گونه ای دقیق است که حتی هنگام بسته بودن ، امکان استفاده از ضامن و اجزای سلاح را که در سمت راست جای دارند ممکن می سازد.

مدل «آ آر ۹۰/۷۰ اس» بر مبنای مدل ارتشی «آ آر ۹۰/۷۰» و تنها برای شلیک نیمه خودکار و به صورت تک تیر طراحی شده است. لوله سلاح ، برای بدست آوردن دقت بیشتر ، ضخیم تر و بلندتر شده است. قنداق آن پلیمری و ثابت و خشاب آن 5 تایی می باشد. همچنین برگه ناظم آتش آن ، دارای دو حات تک تیر و ضامن است.

مدل «اس سی پی» که هدف از ساختن آن ، کم کردن طول سلاح بوده است ، دارای همان قنداق تاشو از جنس فلز آلیاژی سبک می باشد.

نگهدارنده سرنیزه در آن بگونه ای است که می توان آن را سریعآ با دستگاه پرتاب نارنجک تفنگی تعویض کرد.

نیاز به ابزار خاصی برای باز کردن سلاح در صحنه نبرد نمی باشد و با آزاد کردن یک پین ، سلاح به صورت کمرشکن باز می شود.

تپانچه Desert Eagle »

 

این تپانچه پرقدرت توسط کارخانه Magnum Research طراحی و توسط رژیم اشغالگر اسرائیل ، بهینه سازی شده است. این سلاح کمری علاوه بر داشتن قدرتی فوق العاده ، از مکانیزم منحصر به فردی بهره می گیرد. عمده سلاح های کمری ، از گلنگدن مورس کوتاه استفاده می کنند. درحالی که عملکرد گلنگدن این سلاح ، توسط فشار گاز باروت صورت می گیرد. درواقع مکانیزم گلنگدن این سلاح ، از تفنگ M-16 اقتباس شده است. مزیت این نوع گلنگدن در این است که می توان از فشنگ های بسیار قدرتمندی استفاده کرد که قبلآ تنها توسط رولورها قابل شلیک بودند.

این سلاح ، در سه مدل ساخته شده است که عبارتند از:

Mark I : تولید این مدل متوقف شده است.این مدل دارای قاب آلومینیومی بوده و قادر به شلیک گلوله های کالیبر 375/0 مگنوم و 44/0 است.

Mark VII : تولید این مدل نیز متوقف شده است. این مدل دارای لوله 6 یا 10 اینچی (152 یا 254 میلیمتری) بوده و قادر به شلیک گلوله های 44/0 مگنوم می باشد.

Mark XIX : این مدل قادر به شلیک گلوله های کالیبر 375/0 مگنوم ، 44/0 مگنوم و 50/0 می باشد. کارخانه سازنده این سلاح ، کالیبر 44/0 مخصوص Cor-Bon و 50/0 AE را نیز برای آن درنظر گرفته است. ولی تاکنون هیچ تپانچه ای را با دو کالیبر ذکر شده در آخر تولید نکرده است. برای تعویض کالیبر سلاح ، کافی است لوله و مکانیزم تغذیه ان را با نوع مورد نظر تعویض کنید. طبق یک نظرسنجی ، محبوب ترین لوله های مورد استفاده در این سلاح ، انواع 6 اینچی هستند. تمامی این لوله ها ، مجهز به زائده ای می باشند که برای نصب دوربین درنظر گرفته شده است.

به علت استفاده از گلوله های حجیم و پرقدرت در این سلاح ، ظرفیت خشاب آن کمی کاهش پیدا کرده است. ظرفیت خشاب این سلاح در کالیبر 375/0 مگنوم 9 تیر ، در کالیبر 44/0 مگنوم 8 تیر و در کالیبر 50/0 AE معادل 7 تیر می باشد. برای مقایسه ، بد نیست بدانید ظرفیت خشاب سلاح کمری SIG-Sauer P226 ، معادل 16 تیر است. صنایع اسلحه سازی اسرائیل (IMI) ، گونه مشابه این سلاح را با نام Jericho 941 طراحی کرده است که البته تنها در ظاهر به Desert Eagle شباهت دارد. گلنگدن این مدل ، از نوع مورس کوتاه و ماشه آن دوزمانه می باشد. شباهت دیگر این بچه عقاب (!!!) با نمونه های اصلی ، گلوله های بکار رفته در آن با کالیبر 41/0 یا 41/0 AE است. همچنین می توان گلوله های 9 میلیمتری Luger را در آن به کار گرفت که برای این کار ، تنها تغییر مورد نیاز ، تعوض لوله سلاح است. دلیل این امر این است که گلوله های 41/0 AE ، همان گلوله های کوتاه شده 41/0 مگنوم هستند. همچنین مکانیزم گلنگدن و خزانه این سلاح ، بر مبنای پوکه گلوله های 9 میلیمتری Luger ساخته شده که کاربرد هر دو کالیبر را تنها با تعویض لوله ممکن می سازد.

درخصوص کالیبرهای 44/0 مگنوم و 50/0 AE نیز همین مسئله صدق می کند. تعویض این دو کالیبر ، تنها به تعویض لوله و خشاب نیاز دارد. البته به علت به کارگیری مکانیزم گلنگدن مسلح شونده با گاز باروت ، لوله این سلاح از جنس بسیار مخصوص و گرانقیمتی ساخته می شود که همین امر ، تعویض کالیبر را به یک گزینه پرهزینه تبدیل می کند.

تپانچه برونینگ مدل HP-35 ساخت بلژیک »

 

تپانچه High Power که به اختصار HP گفته می شود ، یکی از شاهکارهای آقای برونینگ محسوب می شود. این تپانچه ، در سال 1925 طراحی و در سال 1927 ، به ثبت رسیده است.طرح این سلاح ، توسط کارخانه FN Herstal خریداری شده و برای اعمال چند بهینه سازی جزئی ،‌ به طراح بلژیکی آقای دودن سایو سپرده شد. طرح نهایی این سلاح در سال 1935 تکمیل و به عنوان اسلحه سازمانی نیروهای مسلح بلژیک پذیرفته شد. این مدل به «مدل 1935» معروف شد. همچنین پلیس کشورهای کانادا ، استرالیا و انگلیس نیز این تپانچه را به عنوان اسلحه سازمانی خود پذیرفتند. سلاح کمری HP برونینگ ، تنها سلاحی است که توسط هر دو طرف درگیر در جنگ جهانی دوم به کار گرفته شد. آلمانها ، از برونینگ های HP تولید شده در بلژیک اشغالی و متفقین از برونینگ تولید شده در کانادا استفاده می کردند. پلیس و ارتش بلژیک ، کماکان از این سلاح استفاده می کنند که این امر ، آن را به مسن ترین سلاح کمری (بعد از کلت 45/0) تبدیل کرده است. ماشه این سلاح همانند کلت 45/0 ، از نوع یک حالته و مکانیزم گلنگدن آن از نوع مسلح شونده با فشار مستقیم گاز باروت است.

اسلاید گلنگدن این سلاح ، در هنگام عقب آمدن با لوله درگیر شده و پس از عقب کشیدن لوله ، آن را قفل می کند. چخماق این سلاح ، به صورت یک تکه ساخته شده است. مکانیزم ایمنی این سلاح که در سمت چپ بدنه آن تعبیه شده ، ماشه و چخماق را قفل می کند. مدل های قدیمی ، دارای مگسک جلویی ثابت و شکاف درجه عقبی تنظیم شونده از 50 تا 100 متر بودند. بعضی از مدل های پیشین به زائده هایی مجهزند که بر روی قبضه و بدنه سلاح تعبیه شده و برای نصب یک قنداق جدا شونده و یدکی پیش بینی شده است. برونینگ HP ، اولین سلاح کمری ارتشی با ظرفیت خشاب بالا (1+13) محسوب می شود.

سلاح ساچمه زنی Jakhammer MK3A1 »

 

این سلاح در سال1984 توسط مبتکر سوئدی تبار ساکن امریکا ، یعنی آقای جان اندرسن طراحی و ساخته شد. این سلاح بین سال های 1984 تا 1990 ، مورد بازنگری ها و بهینه سازی های متعددی قرار گرفت. ولی هیچ گروه خاصی تاکنون خواهان خریداری این سلاح در مقیاس انبوه نبوده است. تنها تعداد کمی از این سلاح ، آن هم به صورت مدل های اولیه ساخته شده که از این تعداد کم ، 2 قبضه به صورت تمام اتوماتیک هستند. این سلاح دارای جلوه خاصی است که هر شخص علاقمند به سلاح را به سوی خود جذب می کند. این سلاح ساچمه زنی ، تنها سلاح ساچمه زنی تمام اتوماتیک موجود در جهان است. عملکرد این سلاح نیز همانند نام آن عجیب و البته جالب است.

مکانیزم گاز این سلاح ، از دو قسمت اصلی تشکیل شده است. سیلندر گاز که درواقع دور لوله قرار گرفته و پیستون گاز که دقیقآ جلوی دریچه خروج گاز قرار گرفته است. وقتی سلاح شلیک می شود ، گاز باروت وارد سیلندر شده و لوله سلاح و پیستون گاز را به جلو هل می دهد. این حرکت خلاف حرکت فنر ارتجاع است که دور لوله و جلوی پیستون گاز قرار گرفته است. وقتی لوله سلاح به جلو رانده می شود ، ابتدا تماس خود با توپی و گلوله شلیک شده را از دست داده و سپس خاری را که لوله و سیستم تغذیه و آتش را به هم وصل می کند فعال می شود. این خار ، با سطح بیرونی توپی چرخنده که به شکل دندانه دار در آمده در تماس است و هرگاه که به جلو رانده می شود ، باعث چرخش 12 درجه ای توپی در جهت عقربه های ساعت می گردد. خار در هنگام بازگشت به جای خود ، باعث یک چرخش 12 درجه ای دیگر می شود که این کار به نوبه خود ، باعث قرار گرفتن فشنگ جدید در امتداد لوله می شود.

در آخرین مرحله از این فرایند ، لوله سلاح به عقب برگشته و با فشنگ جدید در انتها چفت می شود. در این لحظه ، خار ذکر شده که وظیفه چرخاندن توپی را دارد ، در جای خود آماده چرخاندن مجدد توپی در صورت شلیک مجدد سلاح است و چنانچه ماشه سلاح در حالت کشیده نگه داشته شود ، این رویه ادامه پیدا خواهد کرد و سلاح به صورت اتوماتیک ، تا آخرین گلوله شلیک خواهد کرد. گونه ای از این توپی را می توان بدون قرار دادن فشنگ پر کرد. بدین صورت که سوراخ های قرارگیری فشنگ را پس از مسدود کردن انتهای آن ، از باروت پر کرده و گلوله مورد نظر را درون آن قرار می دهند. سپس قسمت جلویی سوراخ را با پلاستیک مخصوص ، مهر و موم می کنند.

برای مسلح کردن این سلاح باید روپوش لوله ان را اول به جلو و سپس به عقب حرکت دهید. (برخلاف شاتگان های متد اول) برای درآوردن خشاب سلاح ، کافیست ماشه را تا نیمه به عقب کشیده و روپوش لوله را به جلو هل دهید. این کار باعث آزاد شدن ضامن خشاب و درآمدن آن خواهد شد. سوزن آتش سلاح ، در قنداق آن جاسازی شده و می توان آن را به صورت دستی ، فعال یا غیرفعال کرد. لوله این سلاح ، براحتی تعویض می شود. برای این کار ، روپوش لوله و فنر ارتجاع را در آورده و لوله سلاح را 90 درجه بچرخانید تا از خار مخصوص خلاص شود. سپس آن را بیرون بکشید. لوله جدید را در محل خود وارد کرده و 90 درجه بچرخانید تا با خار مخصوص درگیر شود و سپس روپوش لوله و فنر ارتجاع را در جای خود نصب کنید. مگسک سلاح ، درون دستگیره حمل سلاح جاسازی شده است.

در مورد نام این سلاح جالب است بدانید Jakhammer ، نوعی چکش مستعمل در قرون وسطی بوده که سر جادوگران و کافران را با آن خرد می کردند!!!

تفنگ ساچمه زنی Sayga-12 ساخت روسیه »

 

این سلاح ساچمه زنی ، توسط کارخانه ایزماش روسیه ساخته شده و در طراحی آن ، از شکل کلی AK-47 استفاده شده است. مکانیزم این سلاح از نوع پیستون گازی کورس بلند و گلنگدن چرخشی با دو زبانه است. خانواده سلاح های ساچمه زنی Sayga ، شامل انواع کالیبرهای 410 ، 20 و 12 مگنوم می شود. هرکدام از این سلاح ها ، در سه نوع لوله بلند و قنداق ثابت ، لوله بلند و قنداق تاشو ، قنداق پلاستیکی مدل AK-74M و مدل AK-74M با قنداق تاشو و لوله کوتاه ساخته می شوند. مدل های کالیبر 410 و 20 این سلاح ، بیشتر به عنوان سلاح دفاع شخصی درون شهری بکار می روند. مدل K-410 این سلاح با داشتن مگسک ، روپوش لوله ، قنداق و شعله پوش مخصوص ، ظاهری کاملآ مشابه سلاح AK-74M دارد.

برگه ناظم آتش این سلاح ، دارای دو حالت ضامن و تک تیر می باشد. همچنین بدنه و لوله سلاح ، با گلوله های کالیبر 12 و بزرگتر هماهنگ شده اند. ظرفیت خشاب پلاستیکی این سلاح ، 5 تا 8 گلوله است. رگولاتور گاز (تنظیم کننده میزان بازگشت گاز باروت برای مسلح شدن مجدد سلاح) این سلاح ، قابلیت تنظیم برای شلیک کالیبرهای استاندارد و مگنوم را دارد. این امر باعث شده تا سلاح قادر به شلیک گلوله های 3 اینچی مگنوم و 4/23 استاندارد باشد. مگسک جلویی مدل AK-47 ، جای خود را به شیار مخصوصی داده که بالای روپوش سلاح جاسازی شده است. همچنین می توان دوربین های مختلف یا دستگاه نشانه روی لیزری را روی آن نصب کرد. سر لوله سلاح ، طوری رزوه شده است تا بتوان انواع جک را به آن وصل کرد. روپوش لوله ، قبضه تپانچه ای و قنداق تاشوی این سلاح ، از جنس پلاستیک سیاه ساخته شده است. مدل های درون شهری این سلاح ، به زائده ای مجهز شده اند که در هنگام تاشدن قنداق ، مکانیزم آتش را قفل می کند. عملکرد این سلاح ، در حد قابل قبولی است.

مشخصات فنی:

 

کالیبر: 12 ساچمه زنی

طول مخزن: 76 میلیمتر

طول سلاح: با قنداق باز 910 میلیمتر ، با قنداق بسته 670 میلیمتر

طول لوله: 430 میلیمتر

وزن:5/3 کیلوگرم

ظرفین خشاب: 5 و 8 تیر

خطرناک ترین و مرگبارترین اسلحه دنیا »

هیچ سپری در مقابلش توان مقاومت ندارد. در هر وسیله ای براحتی نفوذ می کند ، حتی پناهگاه های زیرزمینی نیز از آن مصون نیستند. هیچ راهی برای فرار از آن نیست. تشعشعات و موج های دائمی آن می تواند به هر جایی که فکر می کنید برود. مرگ را تنها در یک لحظه تحمیل می کند. سلاحی اعجاب انگیز است. تمامی سیستم عصبی را مختل می کند. علاوه بر سلول های زنده بدن ، هرنوع جرم ، باکتری و یا میکرب در داخل بدن را از بین می برد. جسدی که با این اسلحه مرگبار کشته شده است ، 30 الی 45 روز (به دلیل عدم وجود هرگونه باکتری) مانند مومیایی می ماند و متلاشی نمی شود. چندین نمونه از این اجساد را در افغانستان یافتند و در ابتدا همه فکر می کردند که این نوع مرگ ، فقط با استفاده از بمب های شیمیایی بسیار قوی یا گازهای سمی مهلک به وجود می آید. درصورتی که این مرگ ، تنها در اثر مواجهه با اسلحه وحشتناک پرتوی ذرات پرانری بود ؛ سلاحی که براحتی حمل می شود. البته در مورد ساخت و تهیه این سلاح ، ابهامات بسیاری وجود دارد. ولی ما از تاریخچه یک کشف علمی و بزرگ تا اختراع یک وسیله مرگبار را برای شما می گوییم. از کشف میدان مغناطیسی توسط نیکولا تسلا تا اختراع یک اسلحه مغناطیسی توسط روسیه و امریکا.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 23:12  توسط NEMO & McZat  |